Hållbarhet

Produktion av hållbara och ekologiska förpackningsprodukter är ett av våra främsta företagsmål. Den absoluta majoriteten av material som används för våra förpackningslösningar är antingen lätt återvunnet eller gjorda från redan återvunnet material. Vårt företag är FSC-certifierat och vi uppmuntrar användande av FSC-certifierade material.

Hållbarhet

Produktion av hållbara och ekologiska förpackningsprodukter är ett av våra främsta företagsmål. Den absoluta majoriteten av material som används för våra förpackningslösningar är antingen lätt återvunnet eller gjorda från redan återvunnet material. Vårt företag är FSC-certifierat och vi uppmuntrar användande av FSC-certifierade material.

Via Aquaria har minimerat och strävar efter att totalt upphöra användande av icke återvinningsbara/ icke ekologiska material. Allt vårt avfall är sorterat och återvunnet. Dessutom, 92% av energin som går åt till produktionen genereras av vår egna solcellsanläggning som är installerat på ett fabrikstak, vilket skär ner vårt C02 utsläpp med 159.8 ton om året.

På Via Aquaria är vi fullt engagerade i att dra ner på vårt utsläpp ännu mer och vi kommer fortsätta jobba mot att uppnå och underhålla fullkomlig överensstämmelse med FSC® bästa praxis och principer.

På Via Aquaria är vi fullt engagerade i att dra ner på vårt utsläpp ännu mer och vi kommer fortsätta jobba mot att uppnå och underhålla fullkomlig överensstämmelse med FSC® bästa praxis och principer.

 

Vi är glada att kunna meddela att från och med 06.2019 så har vi på Via Aquaria blivit FSC®-certifierade och kommer att kunna producera FSC ®-märkta produkter genom att inkorporera de relevanta FSC ®-certifierade papperen. FSC ®-certifikation garanterar att våra produkter har producerats från råvaror som erhållits från kontrollerade källor, vilket säkerställer skydd av skogar och skogars ekosystem. Genom att köpa FSC produkter så bidrar du som konsument till en hållbar skogsförvaltning och miljöskydd.

Om du vill att dina produkter ska bli märkta som FSC produkter, notera gärna det när du skickar oss dina nya förfrågningar!

Vi erbjuder också en mängd olika helt återvunna lösningar:

  •    100 % papperstillverkade påshandtag
  •    100 % återvunnet papper och kartong
  •    Biologiskt nedbrytbara skuminlägg
  •    Påshandtag med mera i bomull